Trọng Nguyễn đã mua Tài khoản #3202 giá 50,000đ Huy Bui đã mua Tài khoản #3021 giá 20,000đ Nguyễn Ngọc Hòa đã mua Tài khoản #2820 giá 40,000đ Thanh Việt đã mua Tài khoản #2981 giá 30,000đ Quang Huy đã mua Tài khoản #2947 giá 25,000đ Đạt Triệu đã mua Tài khoản #1768 giá 35,000đ Đạt Triệu đã mua Tài khoản #3066 giá 25,000đ Thiên Nguyễn đã mua Tài khoản #2988 giá 20,000đ Ẩn Danh đã mua Tài khoản #3245 giá 120,000đ Xuân Huy đã mua Tài khoản #3074 giá 25,000đ Chú Tư Thần Tượng đã mua Tài khoản #1510 giá 140,000đ Huỳnh D. Lagger đã mua Tài khoản #2714 giá 140,000đ Nguyễn Ngọc Hòa đã mua Tài khoản #3099 giá 20,000đ Nguyễn Ngọc Hòa đã mua Tài khoản #2833 giá 30,000đ Lưu Khánh Trình đã mua Tài khoản #2768 giá 90,000đ Đức Hiếu đã mua Tài khoản #3233 giá 50,000đ Đặng Quân đã mua Tài khoản #2632 giá 30,000đ Đặng Quân đã mua Tài khoản #2624 giá 210,000đ Dư Bảo đã mua Tài khoản #3234 giá 40,000đ Quang Huy đã mua Tài khoản #3201 giá 60,000đ

Shop acc lmht giá rẻ, tỉ lệ nạp thẻ 1-1.

Acc #3226

mua acc lmht hao194076212

Kim Cương V
 • thông thạo 7

500.000đ

Tướng: 48

Skin: 5

Ngọc: 2

Ip: 4139

Trắng Thông Tin

Acc #3219

mua acc lmht laikhongduoc

Bạc I
 • thông thạo 7

450.000đ

Tướng: 139

Skin: 51

Ngọc: 11

Ip: 3253

Trắng Thông Tin

Acc #3223

mua acc lmht dzagonblack

Chưa Rank
 • thông thạo 7

450.000đ

Tướng: 138

Skin: 42

Ngọc: 4

Ip: 2062

Trắng Thông Tin

Acc #3229

mua acc lmht duchung106

Bạc II

450.000đ

Tướng: 139

Skin: 62

Ngọc: 18

Ip: 30934

Trắng Thông Tin

Acc #3218

mua acc lmht thanhbe1997

Vàng V
 • thông thạo 7

400.000đ

Tướng: 135

Skin: 21

Ngọc: 8

Ip: 30844

Trắng Thông Tin

Acc #3222

mua acc lmht r.rvninhy

Đồng III
 • thông thạo 7

400.000đ

Tướng: 139

Skin: 69

Ngọc: 9

Ip: 82716

Trắng Thông Tin

Acc #3180

mua acc lmht phuclx2011

Bạc IV

350.000đ

Tướng: 131

Skin: 44

Ngọc: 5

Ip: 11499

Trắng Thông Tin

Acc #3192

mua acc lmht cavecaiw

Chưa Rank
 • thông thạo 7

350.000đ

Tướng: 139

Skin: 27

Ngọc: 20

Ip: 74113

Trắng Thông Tin

Acc #3211

mua acc lmht pitersuc

Bạc IV
 • thông thạo 7

350.000đ

Tướng: 139

Skin: 39

Ngọc: 10

Ip: 18689

Trắng Thông Tin

Acc #3212

mua acc lmht boro269

Bạc V
 • thông thạo 7

350.000đ

Tướng: 139

Skin: 28

Ngọc: 5

Ip: 8404

Trắng Thông Tin

Acc #3217

mua acc lmht anhhanem2589

Bạc III
 • thông thạo 7

350.000đ

Tướng: 139

Skin: 23

Ngọc: 2

Ip: 66617

Trắng Thông Tin

Acc #3220

mua acc lmht rongbac789tn

Bạc III
 • thông thạo 7

350.000đ

Tướng: 127

Skin: 43

Ngọc: 4

Ip: 31629

Trắng Thông Tin

Acc #3228

mua acc lmht satthuxamac295

Đồng I
 • thông thạo 7

350.000đ

Tướng: 139

Skin: 30

Ngọc: 13

Ip: 1364

Trắng Thông Tin

Acc #3244

mua acc lmht thosandat08

Đồng I
 • thông thạo 7

320.000đ

Tướng: 139

Skin: 32

Ngọc: 13

Ip: 1364

Trắng Thông Tin

Acc #3189

mua acc lmht 7ngayyeuthu

Đồng IV
 • thông thạo 7

300.000đ

Tướng: 135

Skin: 36

Ngọc: 4

Ip: 2817

Trắng Thông Tin

Acc #3214

mua acc lmht namkhiemm

Bạc III
 • thông thạo 7

300.000đ

Tướng: 133

Skin: 15

Ngọc: 5

Ip: 4130

Trắng Thông Tin

Acc #3221

mua acc lmht malaanh147

Bạc V
 • thông thạo 7

300.000đ

Tướng: 121

Skin: 26

Ngọc: 2

Ip: 7005

Trắng Thông Tin

Acc #3246

mua acc lmht hachanbang1503

Vàng V
 • thông thạo 7

300.000đ

Tướng: 139

Skin: 26

Ngọc: 7

Ip: 74774

Trắng Thông Tin

Acc #3247

mua acc lmht haonam92hp

Vàng V
 • thông thạo 7

300.000đ

Tướng: 116

Skin: 33

Ngọc: 4

Ip: 216

Trắng Thông Tin

Acc #3248

mua acc lmht giangwe123456

Bạc IV
 • thông thạo 7

250.000đ

Tướng: 107

Skin: 27

Ngọc: 3

Ip: 8313

Trắng Thông Tin

Danh sách Acc Liên Quân