Minh Tran Quang đã mua Tài khoản #3297 giá 25,000đ Case Close đã mua Tài khoản #3336 giá 60,000đ Case Close đã mua Tài khoản #3339 giá 70,000đ Nguyễn Hoài Nam đã mua Tài khoản #3108 giá 20,000đ Thanh Diem Kieu đã mua Tài khoản #3339 giá 70,000đ Tân Cena đã mua Tài khoản #3338 giá 40,000đ Tai Duy đã mua Tài khoản #2881 giá 25,000đ Tai Duy đã mua Tài khoản #2931 giá 25,000đ Phuc Potter đã mua Tài khoản #2809 giá 40,000đ Xuanhung Nguyen đã mua Tài khoản #3283 giá 50,000đ Tuấn Vĩ đã mua Tài khoản #3027 giá 25,000đ Duy Phạm đã mua Tài khoản #2806 giá 40,000đ Bóng Tàn đã mua Tài khoản #1839 giá 40,000đ NT Phong đã mua Tài khoản #2982 giá 20,000đ Hải Mút đã mua Tài khoản #2969 giá 25,000đ Hải Mút đã mua Tài khoản #2978 giá 25,000đ Mít Rỗi đã mua Tài khoản #2823 giá 30,000đ Stuart Smith đã mua Tài khoản #2822 giá 30,000đ Thế Vinh Nguyễn đã mua Tài khoản #2861 giá 40,000đ Xuân Huy đã mua Tài khoản #1763 giá 35,000đ
Acc #2431

mua acc lien quan2431

3.700.000đ

Tướng: 40

Trang phục: 42

Ngọc: 2

Vàng: 2400

Bạch Kim I - Mùa 5

Acc #2361

mua acc lien quan2361

3.000.000đ

Tướng: 47

Trang phục: 27

Ngọc: 2

Vàng: 5800

Vàng V - Mùa 5

Acc #2296

mua acc lien quan2296

2.700.000đ

Tướng: 37

Trang phục: 23

Ngọc: 5

Vàng: 717

Bạch Kim IV - Mùa 5

Acc #2573

mua acc lien quan2573

140.000đ

Tướng: 18

Trang phục: 3

Ngọc: 2

Vàng: 7800

Bạc II - Mùa 5

Acc #2617

mua acc lien quan2617

140.000đ

Tướng: 17

Trang phục: 9

Ngọc: 2

Vàng: 900

Vàng II - Mùa 5

Acc #2601

mua acc lien quan2601

130.000đ

Tướng: 16

Trang phục: 8

Ngọc: 2

Vàng: 7000

Vàng III - Mùa 5

Acc #1868

mua acc lien quan1868

120.000đ

Tướng: 17

Trang phục: 5

Ngọc: 2

Vàng: 2400

Bạc III - Mùa 4

Acc #2739

mua acc lien quan2739

25.000đ

Tướng: 10

Trang phục: 2

Ngọc: 2

Vàng: 200

Đồng I - Mùa 5

comment icon Nhắn tin với admin
Hướng dẫn mua acc