Hoàng Văn Trung đã mua Tài khoản #1442 giá 60,000đ Người Lạ Ơi đã mua Tài khoản #2684 giá 35,000đ Tài Nguyễn đã mua Tài khoản #2713 giá 25,000đ Nguyễn Nam đã mua Tài khoản #2686 giá 20,000đ Hoàng Phạm đã mua Tài khoản #2705 giá 50,000đ Lý Xinh đã mua Tài khoản #2895 giá 30,000đ Lý Xinh đã mua Tài khoản #2837 giá 25,000đ Thuan Thuy đã mua Tài khoản #2740 giá 20,000đ Nt Quảng đã mua Tài khoản #2836 giá 20,000đ Ket Thuc Lau Roi đã mua Tài khoản #2712 giá 60,000đ Nguyễn Chí Dũng đã mua Tài khoản #2624 giá 210,000đ Thien Bao Le đã mua Tài khoản #2741 giá 15,000đ Tom Eddie đã mua Tài khoản #2734 giá 40,000đ Phạm Đức đã mua Tài khoản #2682 giá 50,000đ Phạm Đức đã mua Tài khoản #1238 giá 130,000đ Canh Van To đã mua Tài khoản #2672 giá 20,000đ Châu Tiến Phát đã mua Tài khoản #2801 giá 30,000đ Bông Kute đã mua Tài khoản #2773 giá 20,000đ Tài Nguyễn đã mua Tài khoản #2697 giá 65,000đ Thích Quang Hưng đã mua Tài khoản #2796 giá 20,000đ
Acc #2431

mua acc lien quan2431

3.700.000đ

Tướng: 40

Trang phục: 42

Ngọc: 2

Vàng: 2400

Bạch Kim I - Mùa 5

Acc #2361

mua acc lien quan2361

3.000.000đ

Tướng: 47

Trang phục: 27

Ngọc: 2

Vàng: 5800

Vàng V - Mùa 5

Acc #2296

mua acc lien quan2296

2.700.000đ

Tướng: 37

Trang phục: 23

Ngọc: 5

Vàng: 717

Bạch Kim IV - Mùa 5

Acc #2624

mua acc lien quan2624

210.000đ

Tướng: 20

Trang phục: 8

Ngọc: 2

Vàng: 6000

Vàng IV - Mùa 5

Acc #2628

mua acc lien quan2628

200.000đ

Tướng: 19

Trang phục: 7

Ngọc: 2

Vàng: 12000

Bạc I - Mùa 5

Acc #2709

mua acc lien quan2709

170.000đ

Tướng: 20

Trang phục: 4

Ngọc: 2

Vàng: 2000

Vàng IV - Mùa 5

Acc #1510

mua acc lien quan1510

140.000đ

Tướng: 17

Trang phục: 5

Ngọc: 2

Vàng: 5300

Vàng IV - Mùa 4

Acc #2573

mua acc lien quan2573

140.000đ

Tướng: 18

Trang phục: 3

Ngọc: 2

Vàng: 7800

Bạc II - Mùa 5

Acc #2617

mua acc lien quan2617

140.000đ

Tướng: 17

Trang phục: 9

Ngọc: 2

Vàng: 900

Vàng II - Mùa 5

Acc #2630

mua acc lien quan2630

140.000đ

Tướng: 18

Trang phục: 4

Ngọc: 2

Vàng: 2000

Vàng II - Mùa 5

Acc #2714

mua acc lien quan2714

140.000đ

Tướng: 18

Trang phục: 6

Ngọc: 2

Vàng: 9000

Vàng I - Mùa 5

Acc #2601

mua acc lien quan2601

130.000đ

Tướng: 16

Trang phục: 8

Ngọc: 2

Vàng: 7000

Vàng III - Mùa 5

Acc #1868

mua acc lien quan1868

120.000đ

Tướng: 17

Trang phục: 5

Ngọc: 2

Vàng: 2400

Bạc III - Mùa 4

Acc #2711

mua acc lien quan2711

120.000đ

Tướng: 18

Trang phục: 5

Ngọc: 2

Vàng: 1000

Vàng III - Mùa 5

Acc #2703

mua acc lien quan2703

100.000đ

Tướng: 17

Trang phục: 4

Ngọc: 3

Vàng: 900

Vàng I - Mùa 5

Acc #2724

mua acc lien quan2724

80.000đ

Tướng: 17

Trang phục: 2

Ngọc: 2

Vàng: 16000

Bạc III - Mùa 5

Acc #2679

mua acc lien quan2679

35.000đ

Tướng: 12

Trang phục: 3

Ngọc: 2

Vàng: 5000

Bạc III - Mùa 5

Acc #2685

mua acc lien quan2685

35.000đ

Tướng: 12

Trang phục: 3

Ngọc: 2

Vàng: 10000

Bạc II - Mùa 5

Acc #2690

mua acc lien quan2690

35.000đ

Tướng: 13

Trang phục: 2

Ngọc: 2

Vàng: 3000

Bạc I - Mùa 5

Acc #2692

mua acc lien quan2692

35.000đ

Tướng: 13

Trang phục: 2

Ngọc: 2

Vàng: 2000

Bạc I - Mùa 5

comment icon Nhắn tin với admin
Hướng dẫn mua acc